Bieżący numer

ok 2018 upłynął pod znakiem wielkiego jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. W całym kraju i poza jego granicami odbywały się niezliczone imprezy okolicznościowe, a skala aktywności naszego społeczeństwa na tym polu budzi podziw i dumę. Nie inaczej wyglądało to w Płocku i w Muzeum Mazowieckim.

Na łamach najnowszego, 14. numeru „Naszych Korzeni” staramy się spojrzeć na dzieło odbudowy państwa polskiego po latach zaborów przez pryzmat lokalnych historii. Chcemy przybliżyć losy mniej znanych, nierzadko wręcz zapomnianych, bohaterów tamtego czasu wywodzących się z naszej małej ojczyzny. Pragniemy utrwalić w zbiorowej pamięci ich osoby i dokonania oraz oddać hołd ich bohaterstwu. Traktujemy to jako nasz niezbywalny obowiązek, jako spłatę długu wdzięczności wobec nich. To również nasza zachęta dla wszystkich, a zwłaszcza dla młodych Czytelników, by pamiętać o przodkach, którzy poświęcili dużo dla wolnej Polski.
Podobnie jak w poprzednim numerze „Naszych Korzeni”, tak i teraz, cykl artykułów „niepodległościowych” otwierają strofy poezji patriotycznej. Tym razem ich autorką jest Jolanta Michalska. Po nich następuje pięć tekstów związanych tematycznie z rocznicą. Adam Dariusz Kotkiewicz wspomina swojego pradziadka, żołnierza Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera, Czesława Falkiewicza (1893-1953). Janusz Bielicki przedstawia postać Józefa Bielickiego (1890-1944?) – kolejno carskiego huzara, żołnierza odrodzonego Wojska Polskiego, uczestnika walk m.in. o Wilno w 1919 roku, adepta raczkującej polskiej radiofonii po I wojnie światowej. Krzysztof Kłodawski omawia przeważnie wrogi stosunek ewangelików północnego Mazowsza i ziemi dobrzyńskiej do polskich powstań narodowych i dążeń niepodległościowych w czasach zaborów. Wzruszające wątki patriotyczne znajdziemy też w artykułach Donaty Ścisłowskiej i Grzegorza Gołębiewskiego o Pankracym Więcławskim (1902-1977) i jego rodzeństwie oraz Zbigniewa J. Tyszki o skomplikowanych losach Wandy Marii Aurory Franciszki Tyszkowej (1867-1944), jej męża i synów.
Tematyka historyczna dominuje w opracowaniach Zbigniewa Grabowskiego, który przedstawia dzieje i stan dzisiejszy dworków w Kozłowie, Karsach i Ciółkowie, Mariusza Pendraszewskiego o kobiecej modzie w naszym mieście około 1900 roku, Barbary Rydzewskiej o trudnym procesie asymilacji Romów w powojennym Płocku, Janusza Bielickiego o księdze cechowej szewców z Dobrzynia nad Wisłą, Przemysława Nowogórskiego o historii gostynińskich Żydów.
Na pograniczu historii i przyrody plasuje się interesujący tekst Artura Magnuszewskiego o niezrealizowanym przed wojną
projekcie, nawiązującym do wcześniejszych inwestycji angielskich, wybudowania w pobliżu Warszawy miasta ogrodu. W nurcie rozważań stricte przyrodniczych mieści się artykuł Aleksandry Cygańskiej o przyczynach zróżnicowania zasięgów występowania lipy szeroko- i drobnolistnej na naszych ziemiach. Tematykę archeologiczną reprezentują dwa opracowania. Przemysław Lasek omawia wyniki badań wykopaliskowych zrealizowanych w 2017 roku w miejscowości Bogucin pod Raciążem, które doprowadziły m.in. do odkrycia nieznanego wcześniej cmentarzyska wczesnośredniowiecznego. Tomasz Borkowski i Tomasz Kordala podsumowują wyniki poszukiwań przeprowadzonych przez ekspedycję Instytutu Pamięci Narodowej przy ul. 1 Maja 3/5 w Płocku, dzięki którym doszło do zlokalizowania nieznanej płockiej nekropoli z młodszych faz wczesnego średniowiecza.

 

Archiwalne numery dostępne są tutaj.