Grand Prix dla Skansenu!

Projekt pt. „Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim", zrealizowany przez Muzeum Mazowieckie w Płocku otrzymał nagrodę Grand Prix w XIII edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”

Konkurs „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne- Wierzba” ma na celu pobudzenie pracy muzeów poprzez wyłonienie najlepszych placówek muzealnych i wyróżnienie oraz nagrodzenie najciekawszych zdarzeń przez nie opracowanych i realizowanych, promocję muzeów oraz Województwa Mazowieckiego.
W konkursie mogły wziąć udział muzea, których siedziba znajduje się na terenie Województwa Mazowieckiego.

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom XIII edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” będzie miała miejsce 30 września 2019 r. w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu.

W ramach XIII edycji Konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” zgłoszonych zostało łącznie 110 zdarzeń muzealnych.Powrót