Podpisanie umowy na prace budowlane w Wiączeminie

W dniu 29 sierpnia 2017 r. Leonard Sobieraj - Dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku oraz Grzegorz Lipowski reprezentujący Konsorcjum Firma Remontowo-Budowlana Lipowski S.J. Mieczysław i Grzegorz Lipowscy oraz Usługi Blacharsko-Dekarskie Marzena Seklecka podpisali umowę na roboty budowlane w ramach projektu "Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim".

Projekt realizowany z dofinansowaniem UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V - Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 - Dziedzictwo kulturowe, typ projektu - Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystaniePowrót