"Album kresowe" - finisaż wystawy i promocja katalogu


TYP
Finisaż/promocja wydawnictwa
DATA
23 lutego 2017
GODZINA
17.00

Finisaż wystawy i promocja katalogu "Album kresowe. Ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku"

Zobacz szczegóły

SZCZEGÓŁY WYDARZENIA


23 lutego o godzinie 17.00 zapraszamy na finisaż wystawy "Album kresowe. Ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku" oraz promocję katalogu wystawy

W programie:

- wykład prof. dr. hab. Mariana Marka Drozdowskiego (Instytut Historii PAN) Refleksje o Kresach Wschodnich XIX i XX wieku.

- promocja katalogu Album kresowe 

Marian Marek Drozdowski – historyk, profesor Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w historii Polski XIX  i XX w. Pełni funkcję przewodniczącego Komisji Biografistyki Polskiego Towarzystwa Historycznego. Tytuł profesora uzyskał w 1972 roku. Był jednym z inicjatorów odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie, a także budowy pomników Henryka Sienkiewicza, Tadeusza Kościuszki, Eugeniusza Kwiatkowskiego. Laureat wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. Autor licznych publikacji w tym książek biograficznych poświęconych wybitnym postaciom dwudziestolecia międzywojennego: Ignacemu Janowi Paderewskiemu, Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu, Stefanowi Starzyńskiemu,

"Album kresowe. Ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku"

Wystawa czynna od 15 grudnia 2016 r. do 26 lutego 2017 r.      

Wystawa jest wyprawą do miejsc odległych, oddalonych o setki kilometrów, oddzielonych granicami państw, choć zarazem bliskich w czasach nieograniczonych możliwości podróżowania. Jest wędrówką do miejsc zapomnianych, choć wciąż ich nazwy, widoki, opisy odczytujemy w lekturach, odnajdujemy na obrazach, czy poznajemy na lekcjach historii. Jest wreszcie podróżą do miejsc, których nie ma, które zmieniły się nie do poznania ponieważ wyburzono pałac lub świątynię, bo na rozległych niegdyś polach rozprzestrzeniła się wielkomiejska zabudowa, choć jednak zostały ocalone, zatrzymane raz na zawsze dłońmi rysowników i sztycharzy. Poprzez widoki wiosek i miast gdzie kościół sąsiadował z cerkwią i synagogą chcemy przypomnieć bogactwo kulturowe dawnych Kresów rozpiętych między mistycznym Wschodem a racjonalistycznym Zachodem, przywołać czas współistnienia w jednym kraju różnych tradycji, języków i narodów.      

Wystawa prezentuje mało znane zbiory grafiki, głównie XIX-wiecznej, choć odnajdziemy tu zarówno starsze ryciny, jak i tworzone już w pierwszej połowie ubiegłego stulecia. Wiele z nich niezwykle rzadko opuszcza pomieszczenia magazynów, a część prezentowana jest po raz pierwszy szerokiej publiczności.   

Wszystkie prace oraz szereg grafik, które nie znalazły się na ekspozycji zawiera publikacja "Album kresowe". Wydawnictwo stanowi popularnonaukowy, bogato ilustrowany katalog tej nieznanej części kolekcji Muzeum Mazowieckiego.