Wykład „Żydzi polscy po wojnie. Skutki wydarzeń Marca'68”


TYP
Wykład
DATA
21 marca 2018
GODZINA
18.00

Wykład „Żydzi polscy po wojnie. Skutki wydarzeń Marca'68” Heleny Datner z Żydowskiego Instytutu Historycznego

Zobacz szczegóły

SZCZEGÓŁY WYDARZENIA


Helena Datner jest historyczką i socjolożką związaną z Żydowskim Instytutem Historycznym im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie. W przeszłości pełniła funkcję przewodniczącej stołecznej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej i dyrektora Centrum Edukacji Kultury Żydowskiej. W 2007 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorką książek, m.in. „Ta i tamta strona. Żydowska inteligencja Warszawy drugiej połowy XIX wieku”. W wywiadzie dla „Tygodnika Powszechnego” w 2017 roku powiedziała, że Marzec'68 był katastrofą dla społeczności żydowskiej