Żegnamy Mariana Sołtysiaka

Z głębokim żalem żegnamy śp. dr. Mariana Sołtysiaka, zmarłego 20 października 2016 r. wybitnego historyka sztuki i muzealnika, dyrektora Muzeum Mazowieckiego w Płocku w latach 1961-1977. 

Dzięki Jego zaangażowaniu muzeum ze skromnej lokalnej instytucji kultury przekształciło się w dynamicznie działającą placówkę  o charakterze ponadregionalnym, która znacznie powiększyła swoje zbiory i przeniosła się ze skromnych sal w Domu pod Opatrznością do obszernych pomieszczeń Zamku Książąt Mazowieckich. Ważną decyzją, która zaważyła na dalszym kierunku rozwoju było rozpoczęcie gromadzenia zbiorów sztuki secesyjnej, które dziś stanowią największą kolekcję art nouveau w kraju, a zarazem są znakiem rozpoznawczym muzeum. 

Dorobek życia i pracy Zmarłego wyznaczają kolejne funkcje jakie sprawował. Po odejściu z MMP został organizatorem i pierwszym dyrektorem Zarządu Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Parkowych Muzeum Narodowego w Warszawie (1977-1980), później zastępcą dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie (1980-1986), dyrektorem Muzeum Narodowego w Warszawie (1986-1990), kuratorem Ośrodka Wydawniczego Arx Regia Zamku Królewskiego w Warszawie (1990-1999), dyrektorem zarządzającym Przedsiębiorstwa Zagranicznego Partimonium w Warszawie (1992-2000).

Na polu naukowym spełniał się także jako nauczyciel akademicki w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz na stanowisku docenta Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku w latach 2006-2013.

Wyrazem zaangażowania, ale i uznania dokonań  dr. M. Sołtysiaka było członkostwo w Stowarzyszeniu Historyków Sztuki (w latach 1965-1970 jako wiceprezes Oddziału Warszawskiego, 1991-1997 jako sekretarz generalny Zarządu Głównego, od 2004 członek honorowy), Towarzystwie Opieki nad Zabytkami (jako prezes w latach 1998-2007, następnie członek honorowy), Towarzystwie Naukowym Płockim, Międzynarodowej Radzie Muzeów ICOM (od 1968), Międzynarodowej Radzie Ochrony Zabytków ICOMOS (od 1998), Zarządzie Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, Mazowieckim Towarzystwie Kultury (1981-1989), a także radach muzealnych muzeów narodowych w Krakowie, Poznaniu, Warszawie oraz wielu innych placówek. Za niestrudzoną pracę na rzecz ochrony dóbr kultury został w 2004 r. wyróżniony odznaką Za opiekę nad zabytkami, a w 2006 r. Doroczną Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Związki Mariana Sołtysiaka z Płockiem i MMP nie zakończyły się wraz z jego odejściem na nową placówkę w stolicy. Przez wszystkie lata był częstym gościem w muzeum, przyjacielem i współpracownikiem naszej instytucji, który chętnie dzielił się swoją wiedzą  i doświadczeniem. Ostatnie nasze spotkanie miało miejsce miesiąc temu – 19 września,  podczas prezentacji książki Secesja z petrochemią w tle, w której zebrał doświadczenia z okresu kierowania muzeum w Płocku.

W naszej pamięci dr Marian Sołtysiak pozostanie nie tylko jako dyrektor i uznany pracownik naukowy, którego inicjatywy są  i będą kontynuowane przez muzeum, ale także jako ktoś bliski i otwarty na współpracę. 

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim składają Dyrektor i pracownicy Muzeum Mazowieckiego w Płocku.Powrót