Nabór: Kierownik Działu Promocji

Muzeum Mazowieckie w Płocku zatrudni osobę na stanowisko Kierownika Działu Promocji 

Do zadań osoby na ww. stanowisku należeć będzie:

1. Koordynowanie pracy zespołu

2. Kształtowanie wizerunku Muzeum

3. Reklama i promocja Muzeum

4. Współpraca z mediami,agencjami reklamowymi, drukarniami

5. Administracja firmowymi profilami społecznościowymi, zakładanie nowych zdarzeń, prowadzenie kampanii reklamowych

6. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność muzealną

7. Prowadzenie bazy adresowej

8. Współpraca z działami merytorycznymi i administracyjnymi muzeum

Pożądane:

1. Wykształcenie wyższe np. menedżerskie

2. Znajomość języków obcych (szczególnie angielski)

3. Doświadczenie na podobnym stanowisku

4. Wyobraźnia twórcza,

5. Samodzielność, inicjatywa

6. Umiejętność czerpania pomysłów z otaczającej rzeczywistości

7. Łatwość nawiązywania kontaktów

8. Zdolności organizacyjne, negocjacyjne

9. Kreatywność, pomysłowość, dokładność, spostrzegawczość

10. Zainteresowania społeczne, artystyczne 

11. Obsługa urządzeń biurowych 

Oferty należy składać osobiście w Sekretariacie Muzeum lub korespondencyjnie: Muzeum Mazowieckie w Płocku, ul. Tumska 8, 09-402 Płock w terminie do 15 lipca 2018 r. do godz. 12:00 Nabór odbędzie się w drodze rozmowy kwalifikacyjnej po uprzedniej analizie i weryfikacji złożonych aplikacji.O terminie rozmowy kwalifikacyjnej powiadomimy wybrane osoby. Planowane zatrudnienie – sierpień/wrzesień 2018 r.  

Klauzula informacyjna – proces rekrutacji Uprzejmie informuję, że administratorem danych osobowych kandydatów na pracownika jest Muzeum Mazowieckie w Płocku z siedzibą w Płocku przy ulicy Tumskiej 8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: Ustawa Kodeks pracy Dz. U. z 2018 r poz. 917) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Podanie danych w zakresie określonym przepisami Ustawa Kodeks pracy Dz. U. z 2018 r poz. 917 oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody. Dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana nie będą udostępniane innym odbiorcom. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji celu przetwarzania danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

16.07.2018 r.

W związku z upływem terminu naboru, zostaje on wstrzymany. Osoby wytypowane w drodze rekrutacji zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.Powrót