Nasze Korzenie

„Nasze Korzenie” to półrocznik o charakterze popularnonaukowym, poświęcony przyrodzie, historii i tradycjom kulturowym północno-zachodniego  Mazowsza.

Idea wydawania periodyku o takim profilu narodziła się w Muzeum Mazowieckim w Płocku w początkach 2011 r.  – jubileuszowego roku 190-lecia istnienia tej placówki upowszechniania kultury. Pragnęliśmy, aby w nurcie obchodów  rocznicowych znalazła się inicjatywa nawiązująca wprost do sięgających 1821 r. tradycji zainteresowań regionalistycznych  naszego muzeum. To właśnie w kręgu twórców Muzeum Publicznego i Szkolnego Województwa Płockiego, już w latach  dwudziestych XIX w., powstał ambitny program opracowania monografii regionu, obejmującej szerokie spektrum zagadnień, od środowiska naturalnego, poprzez historię i kulturę, po stosunki gospodarcze i społeczne. I choć wtedy nie udało  się zrealizować tego zamierzenia, to przecież nadal stanowiło ono ważny postulat dla patriotycznie zaangażowanych  płocczan. Widać to w działaniach podjętych w początkach XX w. przez Aleksandra Macieszę, który zdołał wznowić działalność Towarzystwa Naukowego Płockiego i jego muzeum. Dostrzegamy to również w pracach kolejnych pokoleń płockich muzealników. Także i dziś, choć w strukturze oraz profilu działania muzeum dużo się zmieniło, placówka  nasza ciągle jest aktywna na polu badania i dokumentowania przeszłości regionu, a także upowszechniania wiedzy  o nim w szerokich kręgach społeczeństwa. Nasza najnowsza inicjatywa wydawnicza, półrocznik „Nasze Korzenie”,  mieści się w nurcie tych zainteresowań, stanowić ma ich kontynuację i rozwinięcie.

Na łamach naszego czasopisma będziemy zamieszczać artykuły ukazujące nieprzeciętne walory środowiska naturalnego tej części Polski, zagadnienia związane z ochroną przyrody, ciekawe odkrycia archeologiczne dokonane ostatnio  w naszym regionie, mniej znane fakty dotyczące przeszłości i szeroko rozumianych tradycji kulturowych północno - zachodniego Mazowsza. Ważne miejsce w naszym periodyku zajmie rubryka  Dokument . Będziemy w niej prezentować nigdzie dotąd nie publikowane wspomnienia, pamiętniki, relacje, słowem zapiski dokumentujące wydarzenia  z najnowszej historii regionu, widziane z perspektywy pojedynczych osób. Oprócz tekstów problemowych w „Naszych  Korzeniach” znajdą się omówienia, między innymi w formie wywiadów, bieżących wydarzeń i inicjatyw kulturalnych  (wystawy, sesje naukowe, wydawnictwa etc.) mających miejsce w regionie. Promować będziemy również te lokalne czasopisma, które uwzględniają interesującą nas problematykę. Nie zabraknie wreszcie kącika z rozrywkami umysłowymi,  zawierającego krzyżówkę i fotozagadkę. Kierujemy go głównie do młodych czytelników.

Łamy „Naszych Korzeni” będą otwarte nie tylko dla pracowników Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Chętnie  udostępnimy je również badaczom z zewnątrz, którym problemy przyrody, historii i tradycji kulturalnych północno-zachodniego Mazowsza są bliskie. Bardzo liczymy na współpracę ze środowiskiem nauczycieli, stowarzyszeniami regionalnymi oraz samorządami szczebla powiatowego i gminnego. Razem poznawajmy korzenie regionu, w którym żyjemy

 

Archiwalne numery "Naszych Korzeni" dostępne są tutaj