Narodziny kombinatu

Władysław Kozłowski był znanym płockim fotografem. 60 lat temu dokumentował początki zakładu rafineryjno-petrochemicznego, który wyrastał pod Płockiem. Muzeum Mazowieckie ma w swych zbiorach ok. setki tych "petrochemicznych" zdjęć. Zaprezentuje je 5 grudnia, podczas wieczoru wspomnień Petrochemiczne rozmowy. Narodziny kombinatu.
Gośćmi spotkania będą Eugeniusz Korsak, Henryk Rybak i Władysław Wawak, naoczni świadkowie początków potęgi dzisiejszego Orlenu. Wszyscy oni związali swe losy z płocką petrochemią, wszyscy trafili do Płocka z powodu budowy kombinatu. Opowiedzą, jakie były ich doświadczenia zawodowe, z jakimi problemami spotykali się w trakcie pracy, jak zapamiętali budujący się kombinat i jak wspominają pierwszego, charyzmatycznego dyrektora MZRiP Pawła Nowaka. Z pewnością zdradzą również, jakie wrażenie zrobiło na nich nasze miasto i jego mieszkańcy oraz jak zostali przyjęci przez płocczan.
A oto sylwetki naszych gości:
-- Eugeniusz Korsak - absolwent Instytutu Nafty i Gazu Ziemnego w Baku. Od 1967 do 2008 roku związany z płocką petrochemią. Bibliofil, autor albumu „Z naftą przez pokolenia”.
-- Henryk Rybak – z przerwą na prezydenturę miasta Płocka, zatrudniony w petrochemii w latach 1961 – 1973, a następnie w latach 1982 – 2002.
-- Władysław Wawak - absolwent Wydziału Chemii Politechniki Śląskiej. Związany z płockim kombinatem od 1961 r., przeszedł wszystkie stopnie kariery zawodowej od starszego mistrza do dyrektora naczelnego zakładu, którym był w latach 1980-1981.
"Petrochemiczne rozmowy. Narodziny kombinatu" to wydarzenie organizowane przez Muzeum Mazowieckie w Płocku w cyklu "Spotkania z historią".Powrót