Sesja naukowa "Polskie art déco"

Jan Rudnicki, Portret kobiety w białej sukni, po 1920 r., własność Muzeum Mazowieckiego w Płocku

 

Dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku Leonard Sobieraj zaprasza na VII Ogólnopolską sesję naukową.
Polskie art déco. Malarstwo i grafika.

Muzeum Zydów Mazowieckich
ul. Kwiatka 7, 09-402 Płock

data:
23-24.10.2017r

PROGRAM
23.10.2017 (poniedziałek)

11:00 | Leonard Sobieraj – Dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku Powitanie gości

Część I Obrady prowadzi prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski

11:15 | prof. dr hab. Anna Sieradzka (Uniwersytet Warszawski) Czy istniało malarstwo w stylu art déco?
11:40 | mgr Anna Krawczyk (Muzeum Narodowe w Warszawie )
Malarstwo Antoniego Michalaka w kręgu inspiracji art déco
12:05 | dr Michał Burdziński (Muzeum Mazowieckie w Płocku) Wcielenia art déco a koincydencje stylów. Rozważania komparatysty
12.30-12:50 | przerwa

Część II Obrady prowadzi prof. dr hab. Anna Sieradzka

12:50 | mgr Joanna Kania (Muzeum ASP w Warszawie) Ewolucja języka grafiki Wojciecha Jastrzębowskiego
13:15 | dr Maria Anna Rudzka (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie) Motywy art déco w grafice studentów warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w dwudziestoleciu międzywojennym
13:40 | dr Łukasz Grzejszczak (Politechnika Łódzka) Łódzkie ekslibrisy Karola Hillera. Między tradycją a nowoczesną formą
14:05 | mgr Julia Niewiarowska-Kulesza (Uniwersytet Łódzki)
Portreciści łódzcy okresu art déco. Wacław Dobrowolski, Bolesław Nawrocki, Józef Kidoń i Apolinary Sperski
14:20 | dr Joanna Wojciechowska-Kucięba (Stowarzyszenie Historyków Sztuki O.
Lublin)
Witold Chomicz i jego lubliniana. Grafiki i plakaty w stylu art déco
14.30-15.45 | przerwa

Część III Obrady prowadzi dr Anna Kostrzyńska-Miłosz

15:45 | Agnieszka Żuber (Uniwersytet Warszawski) Ikonografia cyklu grafik Bożki słowiańskie Zofii Stryjeńskiej na podstawie notatek
artystki
16:10 | dr Katarzyna Kulpińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Art déco w grafice artystycznej członkiń grupy Fresk
16:35 | mgr Izabela Mościcka (Muzeum Narodowe w Warszawie)
Motywy religijne i baśniowe w twórczości artystek graficzek oraz wpływ art déco na ich prace
17:00 | mgr Izabella Powalska Wobec nowoczesności. Nowa ikonografia w grafice dwudziestolecia międzywojennego
17:25 | mgr Maria Brodzka-Bestry (Zamek Królewski w Warszawie) Zofia Stryjeńska: nie wstanę, póki tych plansz Bogów nie skończę
17.50-18.30 | dyskusja i podsumowanie

24.10.2017 (wtorek)
Część IV Obrady prowadzi prof. dr hab. Anna Sieradzka
09:30 | dr Katarzyna Nowakowska-Sito (Muzeum Historii Polski) Sztuka i moda: zapomniana twórczość Janiny Dłuskiej
09:55 | mgr Agnieszka Kasprzak (Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków) Stefan Norblin – działalność ilustratorska warszawskiego portrecisty
10:20 | mgr Piotr Kułak (Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego) Stylistyka art déco w rysunkach Jerzego Zaruby
10:55 | dr Michał Burdziński (Muzeum Mazowieckie w Płocku) Wizualia z nutką art déco. Przegląd prasy
11:10 | mgr Monika Chudzikowska, Mgr Katarzyna Wodarska-Ogidel (Muzeum Teatralne w Warszawie) Władysław Dunin Marcinkiewicz i jego współpraca z teatrami wileńskimi
11.30-11.50 | przerwa
Część V Obrady prowadzi dr Anna Kostrzyńska-Miłosz
11:50 | dr Karolina Stanilewicz (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi) Maria Ritter i jej dążenie do dekoracyjności
12:15 | mgr Maria Dłutek (Instytut Sztuki PAN)
Marian Sigmund – wspomnienia i prezenty 12.30-13.00 | dyskusja i podsumowanie sesji

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Muzeum Mazowieckie w Płocku serdecznie zaprasza do udziału w VII edycji ogólnopolskiej sesji naukowej POLSKIE ART DÉCO, która odbędzie się w naszej siedzibie dnia 23 października 2017 roku. Tegorocznym tematem przewodnim będą malarstwo i grafika przejawiające cechy stylu art déco. Liczymy zwłaszcza na głosy przywołujące twórców mniej znanych lub zapomnianych. Wydarzenie poprowadzą prof. Anna Sieradzka, prof. Andrzej K. Olszewski oraz dr Anna Kostrzyńska-Miłosz. 

Na abstrakty proponowanych wystąpień czekamy do dnia 30 czerwca br. Szczegółowe informacje praktyczne i formularz zgłoszeniowy znajdują się w załącznikach.

Termin: 23 października 2017 roku

Miejsce obrad: Muzeum Żydów Mazowieckich - oddział Muzeum Mazowieckiego  w Płocku, ul. Kwiatka 7

Warunki zgłaszania referatów i komunikatów: 

1. Termin zgłaszania tematów i przysyłania abstraktów upływa w dniu 30 czerwca 2017 roku. 

2. Zgłoszenie (wypełniony formularz z abstraktem wystąpienia) należy przysłać: 

- na adres mailowy: sekretariat@muzeumplock.eu, m.burdzinski@muzeumplock.eu, a.dylicka@muzeumplock.eu

- pocztą na adres: Muzeum Mazowieckie w Płocku, ul. Tumska 8, 09-402 Płock,  z dopiskiem VII sesja art déco (decyduje data stempla pocztowego) 

3. Objętość wystąpień: 

- wygłaszany referat – do 20 min. 

- wygłaszany komunikat – do 12 min. 

4. Prezentacje multimedialne refenta podczas wystąpienia przewidziane są w formie zdjęć w JPG /do 100 MB/ lub w programie Power-Point. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru referatów, które zostaną włączone do programu sesji. 

6. Uczestnictwo w sesji jest bezpłatne. Uczestnicy sami pokrywają koszty dojazdu. 

7. Organizator przewiduje opublikowanie wygłoszonych referatów i komunikatów w wydawnictwie recenzowanym, tj. kolejnym tomie z serii Polskie art déco. Prosimy o nadsyłanie pełnych tekstów zgodnie z podanymi poniżej wymogami edytorskimi:

- tekst referatu przeznaczony do druku w publikacji: do 15 stron A4, czcionka Times New Roman 12, do 10 ilustracji [TIFF lub JPG do 2 MB] (autor ponosi odpowiedzialność  za realizację praw autorskich do zdjęć wykorzystanych w publikacji)

- tekst komunikatu przeznaczony do druku w publikacji: do 7 stron A4, czcionka Times New Roman 12, do 8 ilustracji [TIFF lub JPG do 2 MB] (autor ponosi odpowiedzialność za realizację praw autorskich do zdjęć wykorzystanych w publikacji)

8. Uprzedzamy, że artykuły nadesłane po terminie wskazanym podczas sesji nie zostaną umieszczone w tomie.

9. Wszelkie pytania dotyczące sesji prosimy kierować do pracowników Działu Sztuki MMP: Michała Burdzińskiego (m.burdzinski@muzeumplock.eu) i Anny Dylickiej (a.dylicka@muzeumplock.eu), pod numerem tel.: 24 364 70 74.

Szczegółowe informacje (link, plik PDF)

Formularz zgłoszeniowy (link, plik DOC)

 

Obraz prezentowany powyżej: Jan Rudnicki, Portret kobiety w białej sukni, po 1920 r., własność Muzeum Mazowieckiego w PłockuPowrót