Mazowieckie Barwy Wolontariatu” już po raz siódmy na Mazowszu!